fot. unsplash

Dzięki Polsce ONZ upamiętni ofiary przemocy na tle religijnym

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło rezolucję ustanawiającą dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Inicjatorem prac nad rezolucją w tej sprawie była Polska.

Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, powszechnie określane jako prawo do wolności religii lub przekonań, jest powszechnym prawem każdego człowieka i podstawą wielu innych praw – mówił minister Jacek Czaputowicz podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

fot. MSZ

W trakcie wystąpienia wprowadzającego szef polskiej dyplomacji odniósł się do rosnącej nietolerancji i bezprecedensowego wzrostu liczby aktów przemocy wobec osób należących do mniejszości religijnych. Zwrócił uwagę m.in. na trudną sytuację ofiar prześladowań religijnych, często pozostawianych bez pomocy i wsparcia.

To nie tylko upamiętnienie

Minister Czaputowicz wskazał, że rezolucja ustanawiająca Międzynarodowy Dzień poza aspektem upamiętniającym, ma także zwiększać świadomość społeczności międzynarodowej w odniesieniu do sytuacji ofiar prześladowań religijnych, skłaniać do refleksji i intensyfikacji działań na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości wyznaniowych. Ma też propagować wartości tolerancji religijnej i poszanowania różnorodności. – Mamy nadzieję, że rezolucja pomoże w zwalczaniu przestępstw z nienawiści i aktów przemocy związanych z religią lub światopoglądem oraz wzmocni dialog między religiami – dodał szef MSZ. W pamięci wszystkich pozostaje wiele tragicznych wydarzeń, których ofiarami były osoby wierzące. W ostatnią Wielkanoc wiele osób zginęło na Sri Lance – tylko dlatego, że chcieli uczestniczyć w Świętach Zmartwychwstania Pańskiego.

Tekst rezolucji: International_Day_Commemorating_the_Victims_of_Acts_of_Violence

Wiele państw, wielu religii i wielu kultur

Prace nad rezolucją ustanawiającą Międzynarodowy Dzień rozpoczęły się z inicjatywy Polski pod koniec 2018 r. W opracowywaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw, w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone. Ostatecznie tekst współsponsorowało – wyrażając pełne poparcie dla zawartych w nim treści i zobowiązań – 85 państw członkowskich ONZ, reprezentujących wszystkie grupy geograficzne oraz różne religie i kultury. – To pierwsza od wielu lat rezolucja, będąca autorskim projektem Polski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ – największego organu Organizacji, skupiającego wszystkie państwa członkowskie – podkreślają polscy dyplomaci.

Międzynarodowy Dzień ma stanowić wspólną platformę dla państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego, jak i sektora prywatnego do zaangażowania się w wydarzenia upamiętniające ofiary i wspierające ocalonych. – Liczymy, że coroczne obchody Międzynarodowego Dnia przyczynią się do zwiększania świadomości co do konieczności poszanowania różnorodności religijnej. Pokażmy nasze wspólne zaangażowanie w zapewnienie wolności religii i przekonań – podsumował minister Czaputowicz, zapewniając, że Polska będzie ściśle współpracować ze społecznością międzynarodową w działaniach na rzecz ochrony wolności religijnych i osób prześladowanych.

Zobacz także
Wasze komentarze