fot. wikipedia

Fatima: Matka Boża ujawniła dzieciom, które grzechy są najgorsze

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na temat objawień w Fatimie wiemy już wiele, jednak wciąż odkrywać możemy nowe fakty na temat spotkania Matki Najświętszej z trójką dzieci. 

Jedne z ostatnich słów Hiacynty Marto o objawieniach w Fatimie dotyczyły bezpośrednio słów otrzymanych od Matki Bożej. Oto, co powiedziała Hiacynta:

– Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne.

– Aby być czystym na ciele konieczne jest utrzymanie czystości. Być czystą na ciele to znaczy strzec niewinności. A być czystą na duszy to znaczy nie grzeszyć, nie oglądać tego, czego nie powinno się widzieć, nie kraść, nie kłamać, mówić zawsze prawdę, także wtedy, gdy nas to wiele kosztuje.

– Mody, które nadejdą, będą bardzo obrażać Pana. Osoby, które służą Bogu, nie mogą iść za głosem mody. W Kościele nie ma zmiennych mód. Jezus jest zawsze ten sam.

– Lekarzom brak światła i wiedzy, by leczyć chorych, bo brak im miłości Boga.

– Księża powinni zajmować się tylko sprawami Kościoła. Księża powinni być czyści, bardzo czyści. Nieposłuszeństwo kapłanów i zakonników wobec ich przełożonych i wobec Ojca Świętego bardzo obraża Jezusa.

– Aby być zakonnicą, trzeba być bardzo czystą duszą i ciałem.

– Wiele jest niedobrych mód; nie podobają się one Jezusowi, nie są Boże.

– Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia. Dlatego trzeba zbliżać się do konfesjonału z ufnością i radością. Bez spowiedzi nie ma zbawienia.

[Zobacz też: Ocalona aby przebaczyć]

Zobacz także
Wasze komentarze