epa06474052 Pope Francis celebrates Vespers with representatives of other Christian churches and communities at the Basilica of Saint Paul’s outside the Walls, in Rome, Italy, 25 January 2018. EPA/CLAUDIO PERI Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: chrześcijanie różnych wyznań są tą samą rodziną

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Kiedy mówimy, że uznajemy chrzest chrześcijan innych tradycji, wyznajemy, że także oni otrzymali przebaczenie Pana i działającą w nich Jego łaskę…. I nawet gdy oddzielają nas rozbieżności, uznajemy, że należymy do ludu odkupionych, do tej samej rodziny braci i sióstr umiłowanych przez jedynego Ojca” – powiedział papież podczas nieszporów w bazylice św. Pawła za Murami.

Z okazji dobiegającego końca Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Ojciec Święty spotkał się tam z przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot kościelnych obecnych w Rzymie.

W swojej homilii Franciszek nawiązał do czytanego wcześniej fragmentu z Księgi Wyjścia (Wj 15, 1-13. 17. 19-21) zawierającego pieśń dziękczynną Izraelitów za przejście przez Morze Czerwone. Podkreślił, że jest to pieśń Mojżesza a zarazem całej wspólnoty. Papież przypomniał, że w scenie tej Ojcowie Kościoła widzieli analogię do chrztu i zbawienia. „Wszyscy chrześcijanie przeszli przez wody chrztu, a łaska sakramentu zniszczyła naszych wrogów – grzech i śmierć… Dzielimy się podstawowym doświadczeniem: Bożą łaską, Jego miłosierdziem zdolnym, by nas zbawić. I właśnie dlatego, że Bóg dokonał w nas tego zwycięstwa, razem możemy wyśpiewywać Jego chwałę” – stwierdził Ojciec Święty.Franciszek zaznaczył, że również św. Paweł doznał potężnego doświadczenia łaski, która go powołała, aby z prześladowcy stał się apostołem Chrystusa. Łaska Boża pobudziła go także do poszukiwania jedności z innymi chrześcijanami. „Im bardziej wzrastamy w życiu duchowym, tym coraz lepiej rozumiemy, że łaska dociera do nas wraz z innymi i ma być dzielona z innymi” – podkreślił papież. Ojciec Święty wskazał, że pieśń uwielbienia Boga jest wspólnym śpiewem wszystkich chrześcijan. „Kiedy mówimy, że uznajemy chrzest chrześcijan innych tradycji, wyznajemy, że także oni otrzymali przebaczenie Pana i działającą w nich Jego łaskę. I przyjmujemy ich kult, jako autentyczny wyraz uwielbienia za to, czego Bóg dokonuje. Pragniemy zatem razem się modlić, jeszcze bardziej jednocząc nasze głosy. I nawet gdy oddzielają nas rozbieżności, uznajemy, że należymy do ludu odkupionych, do tej samej rodziny braci i sióstr umiłowanych przez jedynego Ojca” – stwierdził Franciszek.Papież zauważył, że chrześcijanie stają dziś razem w obliczu wspólnych wyzwań, takich jak prześladowania z powodu imienia Jezusa, migracje, handel ludźmi, niedostatek i głód. „Ale podobnie jak Izraelici z Księgi Wyjścia, chrześcijanie są wezwani do wspólnego przechowywania pamięci o tym, czego Bóg w nich dokonał. Ożywiając tę pamięć, możemy wspierać się nawzajem i uzbrojeni tylko w Jezusa i łagodną moc Jego Ewangelii stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i nadzieją” – zaznaczył Ojciec Święty. Na zakończenie Franciszek podziękował obecnym przedstawicielom Kościołów i wspólnot chrześcijańskich za to doroczne modlitewne spotkanie.

Zobacz także
Wasze komentarze