epa05980010 Pope Francis delivers mass at the San Pier Damiani parish church in Casal Bernocchi, on the outskirts of Rome, Italy, 21 May 2017. EPA/Massimo Percossi Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek konsekwentnie naśladuje Biedaczynę z Asyżu

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Franciszek konsekwentnie naśladuje swojego imiennika, Biedaczynę z Asyżu: w postawie pokory, umiłowaniu prostoty i ubóstwa, stawaniu po stronie najsłabszych, zmarginalizowanych i odrzuconych – uważa o. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów. Z okazji przypadającej 13 marca 5. rocznicy pontyfikatu Franciszka KAI przygotowała sondę pt. „Czy(m) papież Franciszek odmienił Kościół?”.

Poniżej publikujemy komentarz o. Jana Marii Szewka:

Czy(m) papież Franciszek odmienił Kościół?

Papież Franciszek jako pierwszy zastępca Chrystusa na ziemi wziął sobie za patrona św. Franciszka z Asyżu. Jak pamiętamy z historii, Bóg powołał Biedaczynę z Asyżu do tego, aby odbudował Jego Kościół. Moim zdaniem, Ojciec Święty Franciszek konsekwentnie naśladuje swojego imiennika, Drugiego Chrystusa. To podobieństwo widzę w kilku rzeczach: w postawie pokory; w umiłowaniu prostoty i ubóstwa; w stawaniu po stronie najsłabszych, zmarginalizowanych, odrzuconych; w wychodzeniu do tych, którzy są na obrzeżach Kościoła lub poza nim i zachęcaniu do takiej postawy duchownych wszystkich stopni, osób konsekrowanych i laikatu; w nieosądzaniu grzeszników, a jedynie grzechu; i w otwarciu na każdego człowieka, w realizowaniu zasady „bycia wszystkim dla wszystkich”.

***

O. Jan Maria Szewek OFMConv jest rzecznikiem krakowskiej prowincji franciszkanów.

Franciszek konsekwentnie naśladuje Biedaczynę z Asyżu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze