PA/VINCENZO PINTO

Franciszek o roli dialogu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na znaczenie dialogu w rozwiązywaniu problemów świata współczesnego zwrócił uwagę Franciszek przyjmując listy uwierzytelniające od ambasadorów, którzy na co dzień nie rezydują w Rzymie: Jemenu, Nowej Zelandii, Suazi, Azerbejdżanu, Czadu, Liechtensteinu i Indii.

W swoim przemówieniu papież zauważył, że reprezentowane przez nowych ambasadorów kraje charakteryzują się różnymi tradycjami kulturowymi i religijnymi. W tym kontekście podkreślił pozytywną i konstruktywną rolę różnorodności w społeczności międzynarodowej. Zmaga się ona z szeregiem złożonych zagrożeń dla równowagi środowiska i światowej ekologii społecznej i ludzkiej, a także z zagrożeniami dla pokoju i zgody wynikającymi z brutalnych ideologii fundamentalistycznych i konfliktów regionalnych. Często pojawiają się one pod płaszczykiem przeciwstawnych interesów i wartości. „Trzeba jednak pamiętać, że różnorodność rodziny ludzkiej sama w sobie nie jest przyczyną tych wyzwań dla pokojowej koegzystencji” – stwierdził Franciszek podkreślając, że najskuteczniejszym sposobem reagowania na wyzwania współczesności jest droga dialogu.

Ojciec Święty zaznaczył istotną rolę komunikacji prowadzącej do współpracy, zwłaszcza w zakresie krzewienia pojednania tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. „Z kolei współpraca pomaga w rozwoju tej solidarności, która jest warunkiem większej sprawiedliwości i należytego poszanowania godności, praw i aspiracji wszystkich. Zaangażowanie w dialog i współpracę musi być znakiem rozpoznawczym każdej instytucji społeczności międzynarodowej, jak również każdej instytucji krajowej i lokalnej, ponieważ wszyscy są odpowiedzialni za dążenie do wspólnego dobra” – stwierdził Franciszek.

Papież zachęcił dyplomatów do stałego podejmowania wysiłków na rzecz dialogu, pojednania i współpracy. Podkreślił konieczność wychowywania młodego pokolenia i wskazywania na znaczenie tych zasad wspierających ład społeczny. „Przekazanie tego cennego dziedzictwa naszym dzieciom i wnukom nie tylko zapewni pokojową i pomyślną przyszłość, ale także spełni wymagania sprawiedliwości międzypokoleniowej i tego integralnego rozwoju człowieka, który jest prawem każdego mężczyzny, kobiety i dziecka” – powiedział dyplomatom Ojciec Święty.

fot. EPA/VINCENZO PINTO / POOL

Franciszek o roli dialogu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze