epa06364480 Pope Francis speaks to journalists aboard his flight to Italy at the end of the Apostolic Journey to Asia, 02 December 2017. Pope Francis’ visited Myanmar and Bangladesh from 27 November to 02 December 2017. EPA/VINCENZO PINTO / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek o roli dialogu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na znaczenie dialogu w rozwiązywaniu problemów świata współczesnego zwrócił uwagę Franciszek przyjmując listy uwierzytelniające od ambasadorów, którzy na co dzień nie rezydują w Rzymie: Jemenu, Nowej Zelandii, Suazi, Azerbejdżanu, Czadu, Liechtensteinu i Indii.

W swoim przemówieniu papież zauważył, że reprezentowane przez nowych ambasadorów kraje charakteryzują się różnymi tradycjami kulturowymi i religijnymi. W tym kontekście podkreślił pozytywną i konstruktywną rolę różnorodności w społeczności międzynarodowej. Zmaga się ona z szeregiem złożonych zagrożeń dla równowagi środowiska i światowej ekologii społecznej i ludzkiej, a także z zagrożeniami dla pokoju i zgody wynikającymi z brutalnych ideologii fundamentalistycznych i konfliktów regionalnych. Często pojawiają się one pod płaszczykiem przeciwstawnych interesów i wartości. „Trzeba jednak pamiętać, że różnorodność rodziny ludzkiej sama w sobie nie jest przyczyną tych wyzwań dla pokojowej koegzystencji” – stwierdził Franciszek podkreślając, że najskuteczniejszym sposobem reagowania na wyzwania współczesności jest droga dialogu.

Ojciec Święty zaznaczył istotną rolę komunikacji prowadzącej do współpracy, zwłaszcza w zakresie krzewienia pojednania tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. „Z kolei współpraca pomaga w rozwoju tej solidarności, która jest warunkiem większej sprawiedliwości i należytego poszanowania godności, praw i aspiracji wszystkich. Zaangażowanie w dialog i współpracę musi być znakiem rozpoznawczym każdej instytucji społeczności międzynarodowej, jak również każdej instytucji krajowej i lokalnej, ponieważ wszyscy są odpowiedzialni za dążenie do wspólnego dobra” – stwierdził Franciszek.

Papież zachęcił dyplomatów do stałego podejmowania wysiłków na rzecz dialogu, pojednania i współpracy. Podkreślił konieczność wychowywania młodego pokolenia i wskazywania na znaczenie tych zasad wspierających ład społeczny. „Przekazanie tego cennego dziedzictwa naszym dzieciom i wnukom nie tylko zapewni pokojową i pomyślną przyszłość, ale także spełni wymagania sprawiedliwości międzypokoleniowej i tego integralnego rozwoju człowieka, który jest prawem każdego mężczyzny, kobiety i dziecka” – powiedział dyplomatom Ojciec Święty.

fot. EPA/VINCENZO PINTO / POOL

Franciszek o roli dialogu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze