epa06640081 Pope Francis (C) waves as he delivers the traditional ‚Urbi et Orbi’ blessing at the end of the Easter Sunday mass on Saint Peter’s square at the Vatican City, 01 April 2018. Easter is celebrated around the world by Christians to mark the resurrection of Jesus from the dead and the foundation of the Christian faith. EPA/ALESSANDRO DI MEO Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek do Polaków: żyjcie wiarą w zmartwychwstanie

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju! – zachęcił papież pielgrzymów polskich obecnych dziś na audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie, otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju! Niech Pan wam błogosławi!

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Wraz z obecną katechezą kończymy cykl poświęcony Mszy św. Nasza uwaga kieruje się dzisiaj ku obrzędom zakończenia. Po modlitwie po Komunii św., celebracja kończy się błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i odesłaniem ludu (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 90). Akcja liturgiczna tak, jak zaczęła się od znaku krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak też kończy się w imię Trójcy Świętej. Wychodzimy z kościoła, aby „iść w pokoju”, wnosząc Boże błogosławieństwo i chrześcijańskie świadectwo w codzienne działania, w naszych domach, w miejscach pracy, „wielbiąc Pana naszym życiem”. Przez Eucharystię Pan Jezus wkracza w nas, do naszego serca i w nasze ciało, abyśmy „przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który przyjęliśmy z wiarą” (Mszał Rzymski, Kolekta Poniedziałku w Oktawie Wielkanocy). Trzeba pozwolić, aby Chrystus działał w naszym życiu: aby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami. Rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu: „Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny” (tamże, 1395. ). Udział w Eucharystii zobowiązuje nas również do miłości braci, zwłaszcza potrzebujących, z którymi identyfikuje się Chrystus.

W dzisiejszej audiencji udział wziął m. in. biskup łowicki, Andrzej Dziuba a także pielgrzymi z polskiej parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Manchester.

Franciszek do Polaków: żyjcie wiarą w zmartwychwstanie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze