epaselect epa06628382 Pope Francis during the Palm Sunday Mass in Saint Peter Square in Vatican City, 25 March 2018. Palm Sunday for Roman Catholic devotees symbolically marks the biblical entry of Jesus Christ into Jerusalem, signaling the start of the Holy Week before Easter. EPA/ANGELO CARCONI Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: wystrzegajmy się zniewolenia światem wirtualnym

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przed zniewoleniem światem wirtualnym przestrzegł dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Podkreślił jednocześnie odpowiedzialność osób dorosłych za wychowanie dzieci i młodzieży do wolności w tej dziedzinie, aby nie stały się niewolnikami złych treści, które niestety można również znaleźć w sieci.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (J 14, 21-26) Franciszek podkreślił konieczność odróżniania ciekawości dobrej od złej, oraz otwarcia serca na Ducha Świętego, który daje pewność. Słowa Ewangelii opisujące dialog Jezusa z uczniami papież określił jako „dialog między ciekawością a pewnością”.

Ojciec Święty zauważył, że może istnieć dobra i zła ciekawość. Dobrą jest ciekawość dzieci, stawiających pytania, chcących zrozumieć, szukających wyjaśnienia. Zaznaczył, że jest to dobra ciekawość, ponieważ służy rozwojowi a także nabywaniu przez dzieci większej autonomii. Dzieci uczą się podziwiać, rozważać a następnie rozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Złą ciekawością określił Franciszek paplaninę, wścibskość, próby ingerowania w sprawy, w które nie wolno nam wkraczać. Jednocześnie zauważył, że nieustannie stajemy przed pokusą, by wkraczać w takie sytuacje, czy oglądać rzeczy do których nie mamy prawa. Podkreślił, że często tego typu ciekawość pojawia się w świecie wirtualnym. Często dzieci wchodząc w ten świat znajdują wiele okropnych rzeczy.

„W tej ciekawości nie ma dyscypliny. Musimy pomóc dzieciom żyć w tym świecie, aby pragnienie poznania nie było chęcią bycia ciekawskimi, prowadząc w końcu do zniewolenia tą ciekawością” – przestrzegł papież.

Ojciec Święty podkreślił, że ciekawość apostołów ukazana w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest dobra: chcą wiedzieć, co się stanie, a Jezus reaguje dając pewniki, „nie zwodzi”, obiecuje im Ducha Świętego, który „wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

„Pewność da nam Duch Święty w życiu. Duch Święty nie ma pakietu pewników i bierzesz. Nie. W miarę jak idziemy przez życie i prosimy Ducha Świętego, otwieramy serce, to On daje nam pewność, odpowiedź na tę chwilę. Duch Święty jest towarzyszem drogi chrześcijanina” – przypomniał Franciszek.

Papież zaznaczył, że Duch Święty „przypomina słowa Pana oświetlając je, a ten dialog przy stole z apostołami, który jest „dialogiem między ludzką ciekawością a pewnością” kończy się odniesieniem do Ducha Świętego, „towarzysza pamięci”, który prowadzi tam, gdzie jest trwałe, niezmienne szczęście. Ojciec Święty zachęcił, abyśmy szli tam, gdzie jest prawdziwa radość z Duchem Świętym, która pomaga, byśmy nie popełniali błędów.

„Prośmy dzisiaj Pana o dwie rzeczy: po pierwsze, aby nas oczyścił w akceptowaniu ciekawości – są ciekawości dobre i mniej dobre a także, abyśmy umieli rozpoznać: nie tego nie powinienem widzieć, o to nie powinienem pytać… Oraz druga łaska: otworzyć serce na Ducha Świętego, bo On jest pewnością, daje nam pewność, jako towarzysz w drodze, tego, czego Jezus nas nauczył, i przypomina nam o wszystkim” – powiedział papież na zakończenie swej homilii.

Zobacz także
Wasze komentarze