Fot. EPA/ETTORE FERRARI

Franciszek zachęca Polaków do owocnego przeżywania Eucharystii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Do dobrego przeżywania Eucharystii i czynienia z naszego życia wolnego i bezinteresownego daru dla Boga i bliźnich zachęcił papież Polaków obecnych dziś na audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów, a szczególnie młodych wolontariuszy „Caritas Polska” z ich rówieśnikami z Syrii. Drodzy bracia i siostry, wielkopostny czas w sposób szczególny zbliża nas do tajemnicy zbawczej ofiary Chrystusa. Dokonała się ona raz jeden w historii, ale uobecnia się w każdej Eucharystii, którą sprawujemy. Dziękujmy Panu za dar Jego miłości i starajmy się uczestniczyć w nim, czyniąc z naszego życia wolny i bezinteresowny dar dla Boga i dla braci. Z serca wam błogosławię!

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

EPA/ALESSANDRO DI MEO

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął refleksję nad Modlitwą Eucharystyczną. Wyraża ona to, co uczynił sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i co uobecnia się w Kościele podczas sprawowania Eucharystii. Zaprosiwszy lud, by wzniósł serca do Pana i składał Mu dzięki, kapłan głośno wypowiada modlitwę w imieniu wszystkich obecnych, zwracając się do Ojca, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. „Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 78). Działanie Ducha Świętego oraz skuteczność słów Chrystusa wypowiadanych przez kapłana sprawiają realną obecność Jego Ciała i Jego Krwi pod postaciami chleba i wina, oraz Jego ofiary raz na zawsze złożonej na krzyżu. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1375). Sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, Kościół składa Bogu paschalną ofiarę Chrystusa. Modlitwa Eucharystyczna jest też prośbą do Boga, aby zgromadził wszystkie swoje dzieci w doskonałej miłości. Uczy nas ona pielęgnowania trzech postaw: składania Bogu dziękczynienia „zawsze i wszędzie”, czynienia z naszego życia bezinteresownego daru miłości oraz budowania komunii w Kościele i ze wszystkimi ludźmi.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m. in. pielgrzymi z parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie; polsko-syryjska grupa młodzieżowa CARITAS POLSKA; młodzież z Gimnazjum Księży Salezjanów z Poznania; Biuro Pielgrzymkowe ITAKA z Opola.

Zobacz także
Wasze komentarze