fot. EPA/REMO CASILLI / POOL

Franciszek: kiedy Bóg mówi, człowiek staje się adresatem tego Słowa

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do uczenia się od Abrahama modlitwy z wiarą zachęcił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Ojciec Święty wskazał, że oznacza ona słuchanie, podążanie, prowadzenie dialogu z Bogiem oraz gotowość przyjęcia słowa Bożego i wprowadzania go w życie.

Kontynuując cykl katechez o modlitwie, Franciszek nawiązał do fragmentu 15 rozdziału Księgi Rodzaju, i podkreślił, że życie Abrahama i podejmowane przez niego ryzyko opuszczenia ojczyzny wiązało się z zaufaniem obietnicy Boga. Jego pielgrzymowanie zrodziło nowy sposób pojmowania relacji z Bogiem.

Papież zauważył, że Abraham był człowiekiem słowa. Kiedy Bóg mówi, człowiek staje się adresatem tego słowa, a jego życie miejscem, w którym pragnie się ono zrealizować. Od niego życie wierzącego zaczyna być pojmowane jako powołanie, jako miejsce, w którym wypełnia się obietnica. – Bóg Abrahama staje się „moim Bogiem”, Bogiem mojej osobistej historii, który prowadzi moje kroki, który mnie nie opuszcza; Bogiem moich dni, towarzyszem moich wydarzeń; Bogiem Opatrzności – podkreślił Ojciec Święty.

fot. EPA/VATICAN MEDIA

>>> Papież zachęca do wspólnego błagania w domach o zakończenie pandemii

Franciszek przytoczył, słynne słowa Pascala, który odkrył, kim jest dla niego Bóg osobowy, Bóg Jezusa Chrystusa.

Papież wskazał także, że modlitwa Abrahama przejawia się przede wszystkim w czynach i sprawia, że jest on domownikiem Boga, zdolnym do dyskutowania z Bogiem, ale także do dochowania wierności, nawet wówczas, gdy Bóg zażąda od niego złożenia w ofierze syna obietnicy – Izaaka.

– Uczmy się od Abrahama modlenia się z wiarą: słuchania, podążania, prowadzenia dialogu aż po dyskusję, ale zawsze będąc gotowymi na przyjęcie Słowa Bożego i wprowadzania go w życie – zachęcił Ojciec Święty na zakończenie swojej katechezy.

Zobacz także
Wasze komentarze