Franciszkanie: miłosierdzie odpowiedzią na wyzwania

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Miłosierdzie jest jedyną odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata – uważa przełożony Zakonu Braci Mniejszych o. Michael Perry OFM. W wywiadzie dla kwartalnika „Pielgrzym Kalwaryjski” generał franciszkanów podkreśla, że miłosierdzie Boże powinno pozostać najważniejszą treścią nauczania i życia duchowych synów św. Franciszka z Asyżu.

W rozmowie z redakcją kwartalnika „Pielgrzym Kalwaryjski” o. Michael Perry podkreśla, że franciszkanie nie żyją w próżni, ale starają się żyć Ewangelią w kontekście realiów współczesności, wśród których wymienił problem uchodźców, ubóstwa, konfliktów religijnych, wykluczenia społecznego osób najsłabszych, chorych i niepełnosprawnych oraz kwestie związane z ochroną stworzenia i szacunkiem dla życia.

„Nasze podejście do tych wyzwań jest sercem tego, co dzisiaj znaczy być bratem mniejszym, chrześcijaninem, człowiekiem dobrej woli” – podkreśla zakonnik.

Według niego, przypomniane w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia uczynki względem ciała i duszy przynoszą odpowiedź na pytanie, w jaki sposób chrześcijanie winni reagować na zło. „To jest jedyna odpowiedź: głodnych nakarmić, dać schronienie bezdomnym, nagich przyodziać, odwiedzać chorych i więźniów, umarłych grzebać, dawać jałmużnę ubogim” – uważa o Perry.

Zakonnik przypomina, że św. Franciszek z Asyżu mówi o miłosierdziu jako o przymiocie Boga i niezbędnej wartości w relacjach z bliźnimi, a szczególną posługą braci mniejszych winien pozostawać sakrament pokuty i pojednania. „Wierzę głęboko, że ludzie w spotkaniu z naszymi braćmi odnajdują spotkanie z miłującym Chrystusem. Słowa „odpuszczają ci się twoje grzechy” to wyjątkowy moment miłosiernej miłości” – zauważa generał franciszkanów.

Do wyjątkowych wydarzeń mijającego Roku Miłosierdzia o. Michael Perry zalicza Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. „Kościół w Polsce zasługuje na wielką pochwałę za organizację tak ogromnego wydarzenia, które zgromadziło tylu młodych ludzi w niezapomnianej atmosferze świętowania i miłości” – ocenił franciszkanin.

O. Michael Perry OFM pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest 120 następcą św. Franciszka z Asyżu oraz członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Był członkiem międzynarodowej Komisji Pokoju, Sprawiedliwości i Ochrony Środowiska. Przez dziesięć lat przebywał na misjach w Demokratycznej Republice Kongo. Pełnił również posługę w Catholic Relief Services Konferencji Episkopatu USA.

Wywiad z ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych ukaże się w grudniowym numerze kwartalnika „Pielgrzym Kalwaryjski”, adresowanego do pielgrzymów i przyjaciół Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze