Francja: przemówienie papieża rozprowadzane w meczetach

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Tekst wypowiedzi Franciszka z 3 listopada do przedstawicieli różnych religii, Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) zamierza rozpowszechnić wśród swych wiernych. Papież wezwał wyznawców wszystkich religii świata do wspólnego wkładu na rzecz pokoju.

W przemówieniu papież podkreślił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek religie muszą być „posłańcami pokoju i twórcami wspólnoty”, dodając przy tym, że dialog między nimi musi być prowadzony „bez pojednawczego synkretyzmu”, a więc bez mieszania religii.

Przemówienie do przedstawicieli różnych religii Ojciec Święty wygłosił w czasie audiencji dla chrześcijan, muzułmanów, buddystów, hinduistów i wyznawców innych religii, zaangażowanych w działalność socjalną. Po jej zakończeniu przewodniczący CFCM Anouar Kbibech powiedział Radiu Watykańskiemu, że już od wielu miesięcy miał zamiar złożyć wizytę papieżowi i poprosić o „wyraźne przesłanie do wiernych naszych religii”.

„Są to tragiczne, trudne czasy, zwłaszcza po zamachach we Francji. Takie symboliczne gesty i wyraźne przesłanie są bardzo potrzebne” – oświadczył przywódca islamski. Podkreślił, że muzułmanom i chrześcijanom nie wolno wpaść w pułapkę, jaką im przygotowano. „Terroryści chcą podburzać jedną wspólnotę przeciw drugiej. Nasze spotkanie z papieżem wpisuje się w nową dynamikę braterstwa i porozumienia, jakie zaczęliśmy budować we Francji między chrześcijanami a muzułmanami” – stwierdził Kbibech.

W jego ocenie współpraca przedstawicieli różnych religii we Francji jest bardzo dobra. On sam jest przedstawicielem islamu w radzie złożonej z przedstawicieli różnych wspólnot wyznaniowych. „Panuje wśród nas systematyczny, pokojowy dialog” – zapewnił przedstawiciel francuskich muzułmanów i wyraził nadzieję, że spotkanie z papieżem nada temu dialogowi jeszcze inny wymiar. „Może z tego wyniknąć mocne przesłanie do wszystkich wierzących, a nie tylko do oficjalnych przedstawicieli religii” – uważa Kbibech.

Według niego, w gorącej debacie politycznej we Francji często nie słyszy się głosu muzułmanów. „Kiedy się wypowiadamy, napotykamy na pewien sceptycyzm. Zawsze jesteśmy zaskoczeni, kiedy nasi nie-muzułmańscy rodacy mówią: francuscy muzułmanie nie zabierają głosu, nie wypowiadają się jasno publicznie. A przecież moja organizacja potępiała wszystkie kolejne akty terroru i przemocy, zwłaszcza te, które powoływały się na islam” – stwierdził przewodniczący CFCM.

Spotkanie z papieżem Franciszkiem 3 listopada w Watykanie w ramach programu Roku Świętego Miłosierdzia przygotowały Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego i mające swoją siedzibę w Wiedniu Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha (KAICIID)

Francja: przemówienie papieża rozprowadzane w meczetach
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze