Hannes Heinsar/wikimedia commons/CC BY-SA 3.0

Generał jezuitów: o. Adolfo Nicolás rozumiał złożoność świata

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek znajdował w o. Adolfo Nicolasie osobę zawsze gotową do podjęcia każdego zaangażowania, którego potrzebowała Stolica Apostolska – tak scharakteryzował posługę zmarłego kilka dni temu byłego przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego, jego następca o. Arturo Sosa Abascal.

Podkreśla on wielki wkład, jako wniósł o. Nicolás w restrukturyzację misji i wewnętrznej organizacji zakonu. Zauważa ponadto, że jezuici pomimo zmniejszenia liczby członków, rozszerzyli zakres podejmowanych dzieł apostolskich w świecie. W latach 2008-2016, kiedy o. Adolfo Nicolás był przełożonym generalnym, Towarzystwo Jezusowe bardzo poszerzyło swoją różnorodność kulturową oraz swoją obecność na wszystkich kontynentach. Wielkim wyzwaniem, jakie podjął, była promocja autentycznej formacji międzykulturowej, aby zaszczepić ducha większego uniwersalizmu, uwzględniając przy tym istniejące różnice.

>>> Generał jezuitów: Kościół powinien być przestrzenią dialogu kultur [WYWIAD]

O. Sosa wskazał również na najważniejsze elementu dziedzictwa, jakie o. Nicolás pozostawia Kościołowi i Towarzystwu Jezusowemu. – O. Nicolás pozostawia nam w dziedzictwie głębokie doświadczenie Boga. Był człowiekiem Bożym. Inną jego charakterystyką była inteligencja w przenikliwym rozumieniu złożoności świata. Był osobą o wielkiej zdolności do uniwersalnego spojrzenia, ale bez gubienia konkretnego znaczenia każdej sytuacji. O. Nicolás miał całkowite zaufanie do swoich współpracowników. Wiedział, że samemu wiele rzeczy zrobić nie można – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o. Sosa.

Wskazał, że jego poprzednik „potrzebował zespołu i obdarzał wielkim zaufaniem tych, których wybierał do bycia prowincjałami lub dyrektorami różnych instytucji”. – To było przywództwo oparte na zaufaniu do innych, ale zawierało również zaufanie do Pana. Jego przywództwo opierało się na zaufaniu, na słuchaniu oraz na zdolności do rozumienia różnorodności sytuacji. Inteligencja i rozeznanie towarzyszyły jego decyzjom. To jest ogromne dziedzictwo, które otrzymaliśmy od o. Nicolása – stwierdził o. Sosa.

Zobacz także
Wasze komentarze