Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [WIDEO]

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziś obchodzimy święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypominamy historię jednej z najpiękniejszych modlitw do Niepokalanej – Godzinek oraz piękne wykonanie tej modlitwy.

Początki tego nabożeństwa maryjnego wywodzą się z czasów zakonów rycerskich, kiedy to wśród sporów teologicznych zwyciężała prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Powstały one prawdopodobnie w Hiszpanii. Forma tego nabożeństwa pochodzi z oficjum brewiarzowego o Niepokalanym Poczęciu. Pierwszy polski przekład  postaci „Godzinek” (nazwa wzięta od godzin brewiarzowych – pór odmawiania poszczególnych części) wyszedł w druku w roku 1482 w „Modlitewniku”, w którym zawarte są pieśni autorstwa bł. Władysława z Gielniowa, stąd też temuż Błogosławionemu przypisuje się autorstwo Godzinek. Z całą pewnością ten wielki czciciel Maryi przyczynił się do rozszerzenia tego nabożeństwa. Obecny polski tekst Godzinek został, być może, ułożony przez znanego tłumacza Pisma św., ks. Jakuba Wujka.

Śpiewanie Godzinek przed Mszą św. stało się dobrym zwyczajem w naszych kaplicach. Zwyczaj ten, w naszej Ojczyźnie uświęcony wielowiekową tradycją, należy kultywować, aby podtrzymywać w sobie żywą wiarę katolicką. Dziękujmy Panu za ten „Cud żywy nad podziwy”, którą wśród wielu Polaków czcił w szczególny sposób wdzięczną pieśnią także św. Kazimierz Królewicz.Bez Maryi, bez.

Jej szczególnej roli w Bożym dziele zbawienia, niemożliwym byłoby takie zrodzenie Zbawiciela, bez Jej doskonałego posłuszeństwa woli Bożej, Jezus Chrystus nie mógłby z taką miłością narodzony, wykarmiony i wychowany.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [WIDEO]
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze