Warszawa, 21.11.2016. Szef MSWiA Mariusz B³aszczak (2L) oraz wiceminister spraw wewnêtrznych Czech Jiri Novacek (P) podczas powitania. Spotkanie ministrów spraw wewnêtrznych Grupy Wyszehradzkiej w formule V4 plus (m.in. z udzia³em ministrów z Czech, S³owacji i Wêgier) odby³o siê, 21 bm. w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie. Podczas spotkania ministrowie omówi¹ propozycje nowych, kluczowych rozwi¹zañ dotycz¹cych kryzysu migracyjnego. (cat/kru) PAP/Jacek Turczyk

Grupa Wyszehradzka o kryzysie migracyjnym 

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Trwające spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej wraz z delegacjami innych krajów poświęcone jest kryzysowi migracyjnemu na Zachodzie Europy i przeciwdziałaniu mu. 

Państwa Grupy Wyszehradzkiej w połączeniu z delegacjami Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii spotkały się w Warszawie, by rozmawiać o kryzysie migracyjnym oraz o tym jak mu przeciwdziałać. Minister Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, od początku swojej kadencji w ministerstwie przekonuje partnerów z Europy Zachodniej o nieefektywności metod stałej relokacji. Ze 160 tys. migrantów rozdzielono jedynie 7 tys. Wyjaśnia, że metody te są czynnikiem, który przyciąga kolejne fale migracji. 

Błaszczak sugeruje również, że należy uszczelniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Przytoczył przypadek syryjskiej rodziny zatrzymanej na granicy polsko-niemieckiej, relokowanej z Grecji na Litwę. Ruszyła sama w drogę do Niemiec, nie czekając na zakończenie procesu uzyskiwania statusu uchodźcy. Jego priorytetem jest, by pomoc dedykowana była uchodźcom, a nie migrantom, którzy w ubiegłym wieku „korzystając z okazji, chcieli polepszyć swoje warunki bytu” – ocenił.  

Wskazuje, że jedną z przyczyn problemu migracji do Europy jest jej „rozmyta tożsamość (…), a więc odejście od korzeni chrześcijańskich, odejście od cywilizacji, która kształtowała Europę”. Stanowisko Polski jest jednoznaczne: ograniczyć napływ migrantów m.in. poprzez  wspieranie krajów trzecich leżących na szlakach migracyjnych czy usuwanie pierwotnych jej przyczyn. Na spotkaniu przedyskutowane będą również propozycje reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, w tym rozporządzenia dublińskiego. 

W kwestii migracji nastąpiła już pewna poprawa. Jednak pomimo to brak kontroli nad tym, kto wjeżdża na terytorium Unii Europejskiej wpływa negatywnie na bezpieczeństwo jej obywateli i nie zmniejsza zagrożenia atakami terrorystycznymi. 

Grupa Wyszehradzka jest najważniejszym ugrupowaniem współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Jej funkcjonowanie opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań, głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.

Fot. PAP/Jacek Turczyk

Galeria (4 zdjęcia)
Zobacz także
Wasze komentarze