żydowski ślub

youtube

Jak wygląda żydowski ślub? 

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wielu komentatorów Tory zwraca uwagę na jeden bardzo ciekawy fakt. Otóż, widzą oni wyraźną analogię pomiędzy żydowskim ślubem, a tym jak wyglądają relacje Boga z Izraelem – pisze Szymon Zadumiński, podrabin poznańskiej gminy żydowskiej. 

Jakie elementy są niezbędne, by mógł odbyć się porządny, żydowski ślub? Oczywiście, nie byłoby ślubu bez chatana (pana młodego) i kali (panny młodej). Konieczny jest też prezent ślubny, czyli zwyczajowo pierścionek (który zakładany jest pod baldachimem, nie ma w judaizmie obrączek), który pan młody nabył za własne pieniądze oraz ketuba, czyli kontrakt małżeński. Tak, kontraktW judaizmie ślub jest bowiem swoistą umową i trzeba spisać kontraktZawarte są w nim głównie obowiązki męża. Zgodnie z tradycją to małżonek ma obowiązek uszczęśliwiać żonę. Mamy więc młodą parę, prezent oraz kontrakt. Rabini widzą nasze relacje z Haszem tak, że kala, czyli młoda panna, to my, Am Israel – naród Izraela. Chatan, czyli pan młody, to sam Haszem, czyli Bóg Wszechmogący. Prezentem ślubnym jest Erec  Israel, czyli Ziemia Izraela, a kontraktem ślubnym jest Tora. „Kontrakt” to określenie trafnie określające Toręponieważ to właśnie w niej spisane są wszystkie prawa i obowiązki, wskazówki i ścieżki ludzkich sercW Torze znajdziemy nawet menu, które pozwoli być nam szczęśliwymi i zdrowymi (prawa dotyczące czystości zwierząt – koszerność)!  

>>> Trzy znaczenia słowa „adam”

Wszystko z woli Boga 

W Torze czytamy, że ziemia, którą daje nam Pan, będzie dla nas ziemią mlekiem i miodem płynącą. Jednak pod jednym warunkiem. Jest nim przestrzeganie Tory i jej bezwzględnych nakazów i zakazów. Haszem żąda od nas tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle, bo któż nie chciałby spełniać woli Króla Królów, Stwórcy tego świata? Któż nie chciałby być Jego najwierniejszym i najbardziej zaufanym sługą? Jest  oczywiście i druga strona medalu, czyli wszyscy ci żydzi, którzy nie mają żadnego kontaktu z Torą, są kompletnie oderwani od tradycji żydowskiej i nie robią sobie nic z szabatów, świąt czy zasad koszerności. Tacy ludzie byli od zawsze i pewnie zawsze też będąStanowią zresztą większość społeczeństwa żyjącego dziś w Izraelu. Póki co, ponieważ wszystkie środowiska religijne trwają twardo przy pierwszym przykazaniu ludzkości: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, natomiast zsekularyzowana część społeczeństwa izraelskiego żyje częściej według modelu dwa plus pies…                        

Skąd terroryzm?                                     

Brak łączności dużej części Żydów żyjących w Erec Israel z Torą i Bogiem, zdaniem komentatorów, jest powodem obecnej sytuacji w jakiej znajduje się młode państwo Izrael. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywiście w Torze. Haszem zapowiada, że będzie to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ale potem stawia tez warunek – bezwzględne trzymanie się nakazów i zakazów, które daje Pan. W przeciwnym razie „ziemia was wypluje”. Wierzymy w to, że gdyby wszyscy Żydzi żyjący dziś w Izraelu, byli ludźmi idącymi z Bogiem i Jego prawami – to nie istniałby problem terroryzmu, nienawiści państw ościennych czy gospodarczego bojkotowania kraju (jedynej demokracji w tym regionie!). 

żydowski ślub

youtube

Pocieszenie w obliczu powracającego antysemityzmu 

Wielu powtarzaże, skoro zniszczono Drugą Świątynię, a resztkę narodu wygnano, to nastąpił rozwód Boga z narodem Izraela. Ten argument najczęściej podnoszony jest przez antysemitów, którzy chcą usankcjonować swoje poglądy. Chcą udowodnić: „Patrzcie, Bóg ich porzucił, bo są tak plugawi, więc skoro tak, to możemy ich niszczyć!”. W końcu ten argument podnoszą też ci, którzy chętnie swój naród lub wyznanie chcieliby umiejscowić zamiast dzieci Izraela, czyli stać się nowym narodem wybranym. Dlatego tym większą złość w nich wszystkich wywołuje państwo Izrael. Im jest potężniejsze, tym bardziej jest atakowaneBo to właśnie Izrael jako państwo jest namacalnym dowodem na to, że nasze przymierze z Bogiem trwa. Ten cud, czyli utworzenie państwa Izrael w maju 1948 roku, po piekle Holocaustu, uzmysłowił całemu światu, że to przymierze trwa. Miejscowa ludność arabska, mieszkająca wówczas w Ziemi Izraela, powiedziała „nie!”. Nie zgodzili się na podział ziemi pół na pół, z dwoma suwerennymi państwami. Od tamtej pory walczą z nami bronią tchórzy – terroryzmem. A co zrobił niemal cały świat arabski? Natychmiast postanowił zniszczyć młode państwo. Kraje ościenne rzuciły na Izrael cały swój potencjał militarny. Z jakim efektem? Wystarczyło nam 6 dni, by nie tylko pokonać żądnego naszej krwi wroga, ale w dodatku powiększyć swoje terytorium o ziemie, które oni zajmowali! Trudno było przyjąć naszym oprawcom do wiadomości, że Żydzi się bronią i potrafią się bronić. Przywykli do widoku Żydów z czasów niedawnej wojny, nie mogli uwierzyć, że jest w tym narodzie taka siła. Nie wzięli nauki z historii (chociażby Purim!), nie dało im do myślenia choćby powstanie w getcie warszawskim.     

>>> Izrael: żydowskie święto Lag ba-Omer

Izrael dziś                                                                            

Dziś, mimo wszystkich problemów, państwo Izrael ma się dobrze. Od tamtej pory miało miejsce jeszcze kilka mniejszych i większych wojen, jednak Izrael trwa. Obecnie jest to jedyna w całym regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki demokracja. Każdy może tu swobodnie żyć, bez względu na wyznanie (Arabowie studiują w Izraelu, służą w armii, mają taki sam start do zawodów jak Żydzi, mają swoich przedstawicieli w Knesecie), kolor skóry, poglądy polityczne, czy orientację seksualną (w Gazie osoby LGBT są publicznie linczowane). Izrael jest potęgą ekonomiczną (lider gałęzi przemysłu Hi-Tec), gospodarczą oraz militarną.  To jedno z niewielu miejsc na bliskim Wschodzie, w których turysta może czuć się bezpiecznie. Jest to kraj, który posiada góry (Golan) pełne bogatej roślinności, wodospadów i kanionów, morze (co ważne – ciepłe!) oraz pustynię. Jest to kraj, który można odwiedzać przez cały rokJest to kraj, gdzie tak katolicy, jak wyznawcy judaizmu znajdą ślady obecności swojej religii. To kraj, w którym namacalnie czuć początki tych wyznań oraz atmosferę zamierzchłych czasów. Niech ci, którzy pragnęli i pragną zguby żydów i państwa Izrael, pamiętają słowa Boga Wszechmogącego: „Ci, którzy będą wam błogosławić, będą błogosławieni. Ci, którzy będą was przeklinać, będą przeklęci”. 

Zobacz także
Wasze komentarze