SONY DSC

Jerozolima: Kaplica Grobu Pańskiego znów będzie otwarta

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Bazylice Zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie kończą się prace remontowo-konserwatorskie przy Kaplicy Grobu Pańskiego. Jej ponowne otwarcie zaplanowano na 22 marca. Zdaniem przełożonego franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej o. Francesco Pattona obecny remont ma wielkie znaczenie symboliczne, gdyż prace można było przeprowadzić dzięki porozumieniu trzech wyznań chrześcijańskich.

„Jest to ważny znak dla całego chrześcijaństwa, gdyż pokazuje, że potrafimy z sobą współpracować” – powiedział kustosz w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA. Podkreślił, że Kaplica Grobu Pańskiego „jest znakiem dla całego chrześcijaństwa”.

Kaplica wznosi się nad miejscem, które już w czasach budowy Bazyliki Grobu Pańskiego na początku IV wieku czczono jako miejsce, gdzie spoczywało ciało Jezusa Chrystusa od złożenia do grobu do zmartwychwstania. Obudowa nad antyczną skałą wielokrotnie była uszkadzana i niszczona. Aby uchronić ją przed zawaleniem, w 1947 r. opasano ją tymczasowo stalowym rusztowaniem, które przetrwało 70 lat.

Z badań przeprowadzonych przez politechnikę w Atenach wynikało zagrożenie dla statyki kaplicy, kryjącej pusty grób Chrystusa Zmartwychwstałego. Powodem były zarówno braki wynikające z prac budowlanych sprzed 200 lat, jak i wielka liczba osób odwiedzających to miejsce.

Wspólną zgodę wszystkich Kościołów katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego, obecnych w tej świątyni, na remont uznano za sensację, gdyż porozumienie z 1852 roku (tzw. status quo), regulujące prawo własności i korzystania z tego najświętszego miejsca chrześcijaństwa, nie dopuszcza w praktyce żadnych zmian w codziennym rytmie funkcjonowania świątyni. Wcześniej albo w ogóle nie zgadzano się na jakiekolwiek prace remontowe, albo zezwalano na nie z wielkim trudem.

Remont trzeba było pilnie przeprowadzić – wyjaśnił o. Patton. Przypomniał, że w swym obecnym kształcie budowla ta powstała w latach 1809-10 i znajdowała się w bardzo złym stanie. W marcu 2016 Kościoły chrześcijańskie w Jerozolimie porozumiały się, że uszkodzone płyty marmurowe z kopuły wieńczącej kaplicę, będą oczyszczone lub wymieniane stopniowo albo w całości oraz wyraziły zgodę na stabilizację struktury nośnej kaplicy. Prace rozpoczęto w maju tegoż roku.

Kustosz Ziemi Świętej zwrócił uwagę, że dzięki pracom renowacyjnym można będzie „lepiej pokazać pielgrzymom to najważniejsze dla chrześcijaństwa miejsce święte”, gdyż teraz będzie ono widoczne bez opasujących go przez 70 lat stalowych rusztowań.

Pytany o dalsze projekty remontowo-konserwatorskie, zaproponowane przez politechnikę ateńską, o. Patton zwrócił uwagę, że również w tej sprawie potrzebne jest porozumienie wszystkich wyznań sprawujących pieczę nad tym miejscem. Po uzyskaniu wspólnej zgody na wstępny remont franciszkanie mają nadzieję, że „w niezbyt odległej przyszłości będzie można osiągnąć kolejne porozumienie”.

Grób Pański w położonej na Starym Mieście w Jerozolimie Bazylice Zmartwychwstania Chrystusa jest jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Kaplica powstała w miejscu, gdzie w wydrążonej grocie, na skalnej półce złożono zdjęte z krzyża, zawinięte w całun ciało Jezusa. Ścianę za nią zdobią trzy obrazy Zmartwychwstania. Każdy z nich należy do innej wspólnoty chrześcijańskiej: katolików, Ormian i Greków. Chrześcijanie czczą w tym miejscu ukrzyżowanie, złożenie do grobu i zmartwychwstanie Jezusa. Dla wyznawców prawosławia jest to bazylika nie Grobu, lecz Zmartwychwstania (Anastasis). Każdego roku świątynię odwiedzają setki tysięcy pielgrzymów.

Badania współczesnej archeologii potwierdzają, że wiele przemawia za tym, iż grób Jezusa mógł znajdować się na terenie obecnej bazyliki. Przed dwoma tysiącami lat miejsce to znajdowało się poza murami miasta. Pierwszą świątynię w tym miejscu wzniesiono w czasach cesarza Konstantyna w 335 roku.

Po zniszczeniach w VII, XI i XIX wieku zawsze odbudowywano i uzupełniano to miejsce i w efekcie powstała mieszanina małych kościółków, kaplic i przybudówek. Największe zniszczenia spowodował pożar w 1808 roku. Cała budowla rozpościera się na powierzchni o wymiarach ok. 100 na 120 metrów. Bazylika Grobu Pańskiego jest dziś wspólną własnością różnych wyznań. Największą część zajmują prawosławni oraz katolicy łacińscy i Ormianie. Małe części świątyni należą do wyznawców Kościołów koptyjskiego, syryjskiego i etiopskiego.

Jerozolima: Kaplica Grobu Pańskiego znów będzie otwarta
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze