Droga Neokatechumenalna, María Ascensión Romero Antón

Fot. Twitter/Religión Confidencial

Kim jest kobieta, która została nowym konsultantem dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

María Ascensión Romero Antón jest jedną z trzech osób, obok Kiko Argüello i ks. Mario Pezzi, odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną na świecie. Jako świecka celibatariuszka była przez 25 lat misjonarką na terenach byłego Związku Radzieckiego: w Kazachstanie, Rosji i Białorusi.

María Ascensión Romero Antón to świecka celibatariuszka, która urodziła się 27 maja 1960 r. w Tudeli, Nawarra (Hiszpania). Studiowała w College of the Society of María, by potem pracować jako nauczycielka. W wieku 19 lat wstąpiła na Drogę Neokatechumenalną. W 1987 r, gdy poczuła swoje powołanie misyjne, została katechistką wędrowną. Ewangelizowała w krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1992 r., została przydzielona do misji w białoruskim Homlu (najbliższej katolickiej misji Czarnobyla). W 1996 r. wraz z innymi wędrownymi siostrami została przeniesiona do Aktyunbinska w Kazachstanie. W 2005 roku została wysłany do Petersburga. Tam pracowała na misji wraz z inną siostrą i rodzinami z Włoch i Hiszpanii. W sumie przez 25 lat posługiwała na misji, jako katechistka. W 2002 r ukończyła formację na Drodze Neokatechmenalnej (zakończenie formacji na Drodze Neokatechumenalnej nie oznacza odejścia ze wspólnoty). Podczas liturgii paschalnej tego samego roku, którą sprawował kard. Rouco Varela, odnowiła swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Od lewej: María Ascensión Romero, Kiko Argüello, Franciszek i ks. Mario Pezzi. Na obrazku zmarła Carmen Hernández / fot. Twitter/Junno Arocho Esteves

W 2018 r., po śmierci Carmen Hernández, María Ascensión Romero Antón zastąpiła ją w ekipie odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną na całym świecie (w której jest Kiko Argüello i ks. Mario Pezzi). Kilka dni temu, papież Franciszek powołał ją jako konsultantkę do papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jak żartobliwie zauważył kiedyś prefekt tej dykasterii, kard. Kevin Farrell:

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia to wielki plac budowy.

Ten stosunkowo nowy watykański urząd powstał z połączenia dwóch papieskich rad: ds. świeckich i ds. rodziny, a dodatkowo do jego kompetencji należą też kwestie życia, a zatem „wspieranie i koordynacja inicjatyw na rzecz odpowiedzialnej prokreacji i ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci”. Jak podkreśla kard. Farrell: „z woli Papieża Franciszka w dykasterii tej mają pracować zarówno mężczyźni, jak i kobiety, duchowni i świeccy, pochodzący z całego świata, by odzwierciedlać powszechny wymiar Kościoła”. Połączenie tych dwóch rad papieskich spowodowane było także potrzebą lepszej koordynacji działalności Kościoła w tak ważnych i rozległych aspektach. Dykasterię 15 sierpnia 2016 r. powołał papież Franciszek listem apostolskim „Sedula Mater”, w formie motu proprio. Na jego mocy 1 września 2016 dykasteria przejęła kompetencje zlikwidowanych papieskich rad ds. świeckich i ds. rodziny. Na wniosek Rady Kardynałów statut nowej dykasterii został zatwierdzony przez papieża ad experimentum 4 czerwca 2016 roku. Podstawowym dokumentem, który na wiele lat określa w tej chwili kierunek działalności tej dykasterii, jest adhortacja Papieża Franciszka „Amoris Laetitia”.

>>> Pół wieku głoszenia kerygmatu (historia powstania Drogi Neokatechumenalnej)

Źródło: agenciasic.es

Zobacz także
Wasze komentarze