fot. pixabay.com

Komentarz do Ewagnelii, 9 listopada 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. (J 2,13-17). 

 

Niebezpieczny jest styk finansów, polityki z religią. Tak było w Jerozolimie. Na jej dziedzińcu odbywały się dysputy polityczne, a wewnątrz handlowano. Łatwo jest wówczas się pogubić i ześwinić. Zapomnieć, że najważniejszy w tym wszystkim jest Bóg i życie według Jego zasad.

Zobacz także
Wasze komentarze