cathopic

Komentarz do Ewangelii, 13 lipca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu znajdzie je (Mt 10, 3739). 

 

W Ewangelii są zapisane wymagania Chrystusa, które nas w wielu miejscach życia przerastają. On ma być dla nas najważniejszy, a do tego przez przeciwności – krzyże, czyli niełatwe sytuacje i ludzi, będzie nas uszlachetniał. To trudne. Proszę Boga, abym mimo wszystko, z dnia na dzień coraz bardziej stawał się człowiekiem Boga i Ewangelii i potrafił dzięki miłości służyć innym i dzięki temu prawdziwie żyć.

Zobacz także
Wasze komentarze