EPA/HEIN HTET

Komentarz do Ewangelii, 13 stycznia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21-22). 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego. W Ewangelii Żydzi obchodzą Jom Kipur, który kończy okres „10 dni pokuty”, rozpoczynający się w Rosz ha-Szana. Jom Kipur rozpoczyna się o obmycia w „żywej”, najlepiej płynącej wodzie. Najbliżej Jerozolimy był Jordan, gdzie udawały się tysiące Żydów, którzy nie mogli skorzystać z mykwy, specjalnego miejsca do obmyć rytualnych. To oni słyszą Boga i potwierdzanie, że Jezus jest Synem – Mesjaszem. Nie przyjmują jednak na poważnie tej informacji. Nie zmieniają się, nie przejmują. Żyją tak, jakby nic się nie stało. Oby tak nie było z nami. Nasza przynależność do Boga, bliskość z Nim, powinna nas zmieniała na lepsze.

Zobacz także
Wasze komentarze