Maria i Jezus

Domena Publiczna

Komentarz do Ewangelii, 14 kwietnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku” (J 12, 1-4).  

Od soboty, dzień po dniu, towarzyszymy Mistrzowi z Nazaretu do zmartwychwstania, wspominając ostatnie Jezusowe dni zapisane na kartach Nowego Testamentu. Poniedziałkowe spotkanie Jezusa z przyjaciółmi. Mistrz z Nazaretu czuł się tu dobrze, pokazując, że takie relacje są ważne w życiu i to jedna z dobrych zasad chrześcijańskich: budować relacje oparte na przyjaźni, a nie na nienawiści. Dziękuję dziś za nich Bogu i proszę o siłę, abym potrafił i służyć i być z nimi, szczególnie w trudnych momentach życia. Jak Łazarz, Marta i Maria z Jezusem. 

Zobacz także
Wasze komentarze