Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 14 września 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne» (Łk 6, 41-42). 

 

Chwalebny krzyż Zmartwychwstałego Pana jest dla nas, bramą do nieba. Nie raz pewnie, jak ja, zastanawiałeś się, po co nam on? Utrudnia. Bez niego byłoby łatwiej w życiu. Może dlatego, że nas uszlachetnia, na tyle, abyśmy dostali się do nieba. Uszlachetnia przez tysiące wydarzeń, przeciwności, zmagań, dzięki którym stajemy się bardziej pokorni, cierpliwi, miłosierni, szanujący innych, kochający nie tylko za coś, a pomimo czegoś 

Zobacz także
Wasze komentarze