fot. cathopic.com

Komentarz do Ewangelii, 20 września 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia” (Łk 8, 1-3). 

 

Kobiety są bardzo ważne. Za czasów Jezusa, one, jak i dzieci, nie mogły słuchać nauczania w synagogach. Kobiety, dziewczynki, nie mogły kształcić się, były wykluczone. W rozumieniu mężczyzn nie były w kręgu zainteresowania Boga. Jezus niszczy i te schematy ówczesnego myślenia. Pokazuje, jak kobiety są ważne i niezbędne na świecie, w Kościele i w ewangelizacji. One czasem skuteczniej, bardziej wiarygodnie, przekazują wiarę. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze