Komentarz do Ewangelii, 22 lipca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu” (Mk 6, 30-32). 

 

Takie zwyczajne, proste słowa, ale ukazujące bliskość relacji Mistrz – uczeń. Jezus odnosi się do apostołów z ojcowską troskliwością. Troszczył się o nich, bo byli „zarobieni” i nie mieli czasu na modlitwę, odpoczynek, spotkanie się. To ważne elementy życia. Równowaga: aby oprócz pracy mieć czas na Boga, siebie, najbliższych. Na odkrycie tego, że jesteśmy zaproszeni do bliskiej relacji z Bogiem, w której jesteśmy otoczeni autentyczną bliskością i troską Najwyższego, nawet o odpoczynek. 

Komentarz do Ewangelii, 22 lipca 2018
5.9 (97.5%) 8 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze