fot. unsplash

Komentarz do Ewangelii, 23 czerwca 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa» (Łk 9, 22-24). 

 

Mało zachęcająca reklama Mistrza z Nazaretu. Dziś, w świecie, w którym trzeba uciekać od chorób, starości, wyzwań to by nie zadziałało. Wpierw w Ewangelii słyszymy, że trzeba się opowiedzieć za Bogiem, wyznać słowem i życiem, że On jest i że jest pierwszy. Zaraz potem słychać wezwanie do brania krzyża i zmagania z nim: choroba, grzech, niewiara we własne siły, kompleksy, wkurzająco sąsiad czy niesprawiedliwy szef – jest tego dzikie mnóstwo. Nie da się pójść za Jezusem bez krzyża. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. 

Zobacz także
Wasze komentarze