Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 23 sierpnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy»” (Mt 22, 34-40). 

 

To główny motyw nauczania Jezusa. Często do niego wraca. Marzeniem Boga jest, aby chrześcijan rozpoznawano po miłości. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Miłość to nie tylko uczucie – motyle w brzuchu, ale to decyzja, wykonana czynność, ofiarowanie czegoś z siebie: czasu, zdolności, finansów, przebaczenia, szacunku dla innych – pomimo różnic… Oby po tym nas poznawano. 

Zobacz także
Wasze komentarze