fot. unsplash

Komentarz do Ewangelii, 26 maja 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 1-3). 

 

Modlitwa arcykapłańska Jezusa, zaraz po ostatniej kolacji, którą Mistrz spożył z uczniami. Nie do pojęcia. Bóg, który z miłości idzie na śmierć za nas. Po to, abyśmy mieli życie na wieki, abyśmy Go poznali. Miłość ukrzyżowana. Wpatrujmy się w Niego i miłujmy, na ile potrafimy, nawet wówczas, kiedy to nas kosztuje. Na tym polega chrześcijaństwo. 

Zobacz także
Wasze komentarze