Komentarz do Ewangelii, 3 lutego 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu” (Mk 6, 30-32). 

 

Lubię te fragmenty w Ewangelii, w których na pierwszy plan przebija się troska Mistrza z Nazaretu o swoich uczniów. Pewnie i do nich przyprowadzano setki chorych, chciano słuchać ich kazań, spotykać się z nimi. Nie mieli czasu na modlitwę, na odpoczynek. Uczę się od Jezusa równowagi. W pędzącym czasie, w wyścigu korposzczurów trzeba znaleźć czas i na Boga, rodzinę, samego siebie. Bez tej równowagi szybko z ludzkiego człowieka, można się stać maszyną do pokonywania kolejnych szczebli kariery czy maszyną do robienia pieniędzy.

Komentarz do Ewangelii, 3 lutego 2018
6 (100%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze