Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 4 czerwca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!» Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! (Mt 26, 36-42). 

 

Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest obchodzone od 2013 r. On pokazuje, a Ewangelia będąca zapisem modlitwy w Ogrójcu potwierdza, że kapłaństwo to służba, bycie dla innych, umieranie za innych, spalanie się. Módlmy się szczególnie za księży, także za chrześcijan (też są włączeni w misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa), abyśmy, jak Mistrz z Nazaretu, potrafili tę misję realizować służbą, obumieraniem dla innych, nawet gdy to nie jest łatwe. 

Zobacz także
Wasze komentarze