cathopic

Komentarz do Ewangelii, 5 czerwca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: »Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: ‘Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje’. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?« A liczny tłum chętnie Go słuchał” (Mk 12, 35-37).

 

Mistrz z Nazaretu zadaje podstawowe pytanie o to, kto jest najwyższy i najważniejszy: Bóg – Mesjasz, czy człowiek – Dawid. Daje jasną odpowiedź. To pytanie i odpowiedź powtarzają się do dnia dzisiejszego w różnych formach. Jako ludzie chcemy poprawiać dekalog, zachowywać się tak a nie inaczej, postępować w określonej sytuacji w sposób sprzeczny z Bogiem. Bo „wiemy lepiej”, stawiając się wyżej od Boga. Potem, wcześniej bądź później, żałujemy. Prośmy Boga o pokorę, abyśmy znali swoje miejsce w życiu, chcieli Go słuchać i żyć według Jego zasad.

Zobacz także
Wasze komentarze