cathopic.com

Komentarz do Ewangelii, 6 listopada 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem»” (Łk 14, 25-28.33). 

 

Ostre. Radykalne. Żyć tak, aby mieć świadomość, że przeżywanie krzyża nas uszlachetnia (choć na niego się buntujemy). Żyć tak, aby w wyborach codziennych On był na pierwszym miejscu (nawet, gdy rodzina, znajomi, współpracownicy drwią). Żyć tak, aby cieszyć się z tego, co się ma i nie wbić się w szalony wyścig zdobywania kolejnej złotówki (kosztem Boga i moralności, najbliższych, samego siebie). Proszę Boga, abym dorastał, abyśmy dorastali, dzień po dniu, do takiego bycia uczniem Mistrza. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze