fot. unspalsh

Komentarz do Ewangelii, 9 marca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 36-38). 

 

Chciałbym być takim właśnie chrześcijaninem, który żyje tą Ewangelią. Dzień po dniu. Umierającym w swoim egoizmie, egocentryzmie na rzecz Boga i innych ludzi. To kolejna podpowiedź na Wielki Post. Nie da się być chrześcijaninem bez krzyża i obumierania w swoich słabościach, grzechach, niewierze we własne siły. 

Zobacz także
Wasze komentarze