Komentarz do Ewangelii, 1 lipca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie»” (Mt 8, 5-7). 

 

Ks. Jan Twardowski lubił nazywać setnika z Ewangelii „Boskim suflerem”, bo podpowiada nam jak odpowiadać księdzu na Mszy św.: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”. Dziwne to i zaskakujące, że na Mszy św. podpowiada ktoś innej religii i dziwne to, że on wstawiał się za Żydem u Mistrza z Nazaretu. To taka podpowiedź, że warto zauważyć, iż dobre i wrażliwe serca nie są zarezerwowane jedynie dla chrześcijan. Na szczęście. 

Zobacz także
Wasze komentarze