Komentarz do Ewangelii, 15 maja 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie»” (J 14, 21-22). 

Miłość to nie tylko emocje, ale decyzja, że chcę dobra dla innego człowieka i je mu czynię. Stąd te słowa Jezusa o dekalogu, którego przestrzeganie jest udowodnieniem prawdziwej miłości do Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Dobrem, które można uczynić. Oby ludzie rozpoznawali nas po miłości wyrażanej w życiu według dekalogu i przykazań miłości. 

Komentarz do Ewangelii, 15 maja 2017
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze