Cross made out of palm fronds.

Komentarz do Ewangelii, 16 maja 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. (J 17,25-26). 

Jedna z ostatnich zapisanych modlitw Jezusa, po ostatniej kolacji z uczniami. Mistrz z Nazaretu modli się o ich jedność i miłość, nie tylko do siebie wzajemnie, ale także do ludzi których będą spotykać. Chciałbym, aby po tym rozpoznawano, że jestem człowiekiem Boga. 

Komentarz do Ewangelii, 16 maja 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze