Komentarz do Ewangelii, 18 maja 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości»” (J 15, 9-10). 

 

Modlę się i zastanawiam, czy właśnie z tym nie mamy dziś problemu, bo jako Kościół za mało przekonujemy życiem Ewangelią. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7). Warto powrócić do źródeł. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Komentarz do Ewangelii, 18 maja 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze