Komentarz do Ewangelii, 21 marca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W odpowiedzi rzekli do niego Żydzi: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał” (J 8, 37-42). 

 

Konkretne aż do bólu. Jeśli należymy do Boga, jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, powinniśmy żyć według Jego zasad. Powinno to być widoczne w sposobie życia. Nasze chrześcijaństwo powinno kłuć w oczy miłością, szacunkiem, pokojem, miłosierdziem. Nasza religijność jest konkretna. Nie chodzi tylko o deklaracje, a o życie. O dobre słowo, telefon do kogoś znajomego, ustąpienie miejsca w tramwaju…

Komentarz do Ewangelii, 21 marca 2018
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze