Komentarz do Ewangelii, 23 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20, 27-30). 

Niedziela Miłosierdzia i postać św. Tomasza, który przeżywał wątpliwości wiary. Mówi się o trzech: nie wierzył, że Jezus przebaczy mu grzechy i ucieczkę od krzyża; nie wierzył, że warto być we wspólnocie rodzącego się Kościoła i że to coś mu da (byli tam wszyscy zgromadzeni bez niego); nie wierzył w fakt zmartwychwstania. Czasem jestem bardzo podobny do niego. Chciałbym dotknąć, zobaczyć, wszystko zrozumieć. To nie do końca tak. Trzeba także zaufać Bogu, w którego rękach, pełnej troskliwej miłości, się znajdujemy. 

Komentarz do Ewangelii, 23 kwietnia 2017
4.1 (68%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze