Komentarz do Ewangelii, 24 listopada 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 27-28). 

 

Ewangelia mówi o tak zwanym końcu świata. Czekamy na powtórne przyjście Jezusa – paruzję, czasem zapominając, że przychodzi on do nas i dziś: w sakramentach, Swoim Słowie, w drugim człowieku. Szczególnie zapominamy o tym ostatnim, o tym, aby w najbardziej odtrąconym, zmarginalizowanym, zobaczyć Jezusa oczekującego na nasza troskliwość. 

 

Fot. Matthew Paulson/flickr.com

Komentarz do Ewangelii, 24 listopada 2016
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze