Komentarz do Ewangelii, 24 marca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12, 28b-31). 

 

Bo w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Warto o tym pamiętać, kiedy budzi się w nas nienawiść, brak szacunku czy pogarda. 

Komentarz do Ewangelii, 24 marca 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze