Biblia

Komentarz do Ewangelii, 27 sierpnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»” (Mt 16, 13-16). 

 

Zastanawiająca droga dedukcji: od ogółu do szczegółu. Prowadzi nas po niej ewangelista Mateusz. Najpierw pada pytanie Jezusa: „za kogo mnie uważają ludzie?”. Potem: „za kogo mnie uważają apostołowie?”, następnie: „za kogo mnie uważasz, Piotrze?” i pomiędzy linijkami tekstu zawarte jest pytanie: „a za kogo uważasz mnie Ty, czytelniku/słuchaczu Ewangelii?”. Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy. Jeśli uznamy Jezusa za Boga, kogoś najważniejszego dla nas, to trzeba nam zacząć żyć Ewangelią. Bo nie chodzi jedynie o słowne deklaracje przed całym światem, że On jest dla nas najważniejszy, a o życie Bogiem na co dzień. Spróbujmy. Z Nim damy radę. 

Komentarz do Ewangelii, 27 sierpnia 2017
5.5 (92%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze