Komentarz do Ewangelii, 28 lutego 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym»” (Mk 10, 29-30). 

Coraz bardziej odkrywam Kościół jako wspólnotę sióstr i braci. Ludzi, którzy wzajemnie się o siebie troszczą, wspierają, podpierają w drodze ku niebu. To nasze bogactwo, które warto odkrywać i traktować jako dar od Boga, pomagający nam w drodze ku niebu. 

Komentarz do Ewangelii, 28 lutego 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze