Komentarz do Ewangelii, 28 maja 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20). 

 

Ostatnie słowa Ewangelii według św. Mateusza to taki testament skierowany do uczniów, do nas także. Przypomina, że naszym zadaniem jest przekazywanie wiary tam, gdzie On nas postawi. To trudne zadanie, szczególnie dziś, ale nie jesteśmy sami. On jest przecież z nami, aż do dokończenia świata.

Komentarz do Ewangelii, 28 maja 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze