Komentarz do Ewangelii, 28 października 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą” (Łk 6, 12-13). 

Jezus wybiera apostołów, czyli swoich wysłanników. Gdyby spojrzeć na ich życiorysy, można by się zdziwić: nie byli ideałami. Znajdziemy wśród nich: oszustów, złodziei, kolaborantów, ludzi najczęściej bez wykształcenia, niedowiarków, uparciuchów… Bóg nie pogardza nimi i ich nie przekreśla. Zaprasza nas, pomimo naszej słabości i grzeszności, do tego, aby być Jego apostołami i głosić Ewangelię życiem i słowem. 

Zobacz także
Wasze komentarze