Warszawa, 25.10.2016. Premier Beata Szyd³o przed posiedzeniem Rady Ministrów, 25 bm. w KPRM. Rz¹d zajmie siê m.in. projektem noweli ustawy o VAT, która ma uszczelniæ jego pobór oraz propozycj¹ podwy¿szenia najni¿szej emerytury do 1000 z³ miesiêcznie od 1 stycznia 2017 r. Omówi te¿ projekt dot. powo³ania Wojsk Obrony Terytorialnej. (zuz) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Rozpoczê³o siê posiedzenie rz¹du***

Premier o wypełnieniu postanowień szczytu NATO

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Mogę z satysfakcją odnotować, że zalecenia i zobowiązania przyjęte na szczycie NATO w Warszawie zostają wypełnione i Polska będzie bardziej bezpieczna; taka polityka będzie nadal konsekwentnie prowadzona przez rząd – zapewniła w czwartek premier Beata Szydło.

W Brukseli trwa spotkanie ministrów obrony Sojuszu, poświęcone realizacji decyzji ze szczytu NATO w Warszawie, m.in. obecności wojsk USA i NATO w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Jak poinformowano, wielonarodowy batalion NATO, który trafi do Polski w kwietniu, będą tworzyli żołnierze z USA, a także Wielkiej Brytanii i Rumunii. Już w styczniu rozpocznie się w Polsce rozmieszczanie ciężkiej brygady USA.

Premier zapowiedziała, że po powrocie z Brukseli ministra obrony Antoniego Macierewicza będzie z nim rozmawiać na temat tych ustaleń. „Wtedy zapewne przekażemy szczegóły” – dodała.

„Dziś mogę tylko z satysfakcją odnotować, że wreszcie te zalecenia i to wszystko, do czego zobowiązali się przedstawiciele państw NATO na szczycie w Warszawie, zostaje wypełnione. Dzięki temu Polska będzie mogła być bardziej bezpieczna, ale również i Unia Europejska, państwa naszego regionu. O to przecież nam chodzi i te postanowienia, które zostały przyjęte na szczycie NATO, takie bezpieczeństwo, gwarancje bezpieczeństwa dla nas oczywiście zwiększają” – podkreśliła szefowa rządu.

Spotkanie w Brukseli to pierwsze spotkanie ministrów NATO po warszawskim szczycie. W Warszawie sojusznicy zdecydowali m.in. o rozmieszczeniu w Polsce i państwach bałtyckich czterech batalionowych grup bojowych, liczących po ok. 1000 żołnierzy, którzy co kilka miesięcy będą podlegali rotacji. Bataliony będą wielonarodowe, ale w każdym będzie tzw. państwo ramowe, czyli odpowiedzialne za wystawienie większości sił i dowodzenie całością. W Polsce państwem ramowym będą Stany Zjednoczone, na Litwie – Niemcy, na Łotwie – Kanada, a w Estonii – Wielka Brytania.

USA zapowiedziały ponadto wysłanie do Europy Środkowo-Wschodniej dodatkowej brygady, której dowództwo i żołnierze przez większość czasu mają znajdować się w Polsce. Rozmieszczanie batalionów i brygady ma rozpocząć się na początku 2017 r.

Zobacz także
Wasze komentarze