Komentarz do Ewangelii, 30 lipca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją»” (Mt 13, 44-46). 

 

Modlę się dziś od rana i zastanawiam, czy największym moim bogactwem jest Bóg i perspektywa nieba, czy też nie? Chciałbym, aby tak było. Chciałbym potrafić oddać całego siebie, moje relacje z innymi, wszystko, co posiadam, zupełnie, w ręce Boga. Zauważam jednocześnie ile mam przywiązań, wątpliwości, jak często wybieram to, co łatwiejsze, ciekawsze, przyjemniejsze… Proszę Boga o pomoc. Wyciągam ręce. Wiem, że On nas nie pozostawi.

Komentarz do Ewangelii, 30 lipca 2017
6 (100%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze