Picture ID: 1289748 Published Location: NGM 04/2010 160 (Click More Info button for more information…..) Picture File: MM7794 1289748 Submitter: PAOLO PELLEGRIN Copyright: 3C (NO PERMISSION, 50% PAYMENT SECONDARY USE PUBLISHED & SELECTS; NO PAYMENT EDITORIAL ON-LINE USE (2009 CONTRACTS)) Location: Israel/Jordan. Legend: The Jordan River is mostly saline water and liquid waste.

Komentarz do Ewangelii, 4 grudnia 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!». (Mt 3, 1-2). 

 

Jan jest przypomnieniem dla nas, że jest to jedno z zadań dla chrześcijan: aby przygotowywać drogę dla Jezusa w ludzkich sercach. Dzieje się to po prostu przez prowadzenie życia pełnego miłości, pokoju, szacunku, dobroci, przebaczenia… Jan najpierw przyprowadzał ludzi do Jezusa, wskazywał na Niego, a w pewnym momencie „zszedł ze sceny”, aby został tylko Jezus. Daje znać, po raz kolejny, że to nie my, ale Bóg jest najważniejszy. 

 

Fot. nationalgeographic.com

Komentarz do Ewangelii, 4 grudnia 2016
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze