Kościelne pieniądze w Hiszpanii – spór rozstrzyga UE

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Trybunał UE: ulgi podatkowe dla Kościoła w Hiszpanii mogą być zakazaną pomocą. Zwolnienia podatkowe, stanowią zakazaną pomoc państwa, jeśli wspierają działalność gospodarczą Kościoła – wynika z wydanego dzisiaj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Różne zwolnienia podatkowe dla Kościoła katolickiego zostały przyznane na podstawie umowy z Watykanem jeszcze przed wstąpieniem Hiszpanii do Unii. Na tę właśnie umowę powołał się Kościół w celu uzyskania zwrotu podatku gminnego w wysokości 24 tysięcy euro za remont szkoły kościelnej koło Madrytu. Pomieszczenia wyremontowane przez Kościół używane są do prowadzenia nauczania podstawowego i średniego, które podobnie jak nauczanie w szkołach publicznych finansowane jest w całości z budżetu państwa. Szkoła wykorzystywana jest jednak ponadto do nauczania przedszkolnego i zajęć dodatkowych, które nie są opłacane ze środków publicznych i za które pobierane jest czesne.

Hiszpański urząd podatkowy oddalił wniosek Kościoła o zwrot podatku. Uznał, że nie odnosił się do religijnej, ale komercyjnej działalności Kościoła, wobec której nie powinno przysługiwać zwolnienie z podatku. Sprawa trafiła do unijnego Trybunału w Luksemburgu, który miał ustalić, czy zwolnienie wspólnoty religijnej z podatku w odniesieniu do działalności niemającej ściśle religijnego celu, może stanowić zakazaną pomoc państwa. Dziś Trybunał uznał, że tak. Stwierdził, że zakazana pomoc dotyczy zajęć, które nie są opłacane z kasy państwa, tylko z prywatnej kieszeni.

W uzasadnieniu czytamy, że „takie zwolnienie przyznaje kongregacji odpowiedzialnej za szkołę selektywną korzyść gospodarczą” i prowadzi do zmniejszenia dochodów gminy. Ponadto zwolnienie Kościoła z podatku „mogłoby uczynić świadczenie usług nauczania przez kongregację religijną bardziej atrakcyjnym niż świadczenie usług przez instytucje, które również prowadzą działalność na tym samym rynku”. Teraz zadaniem sądu krajowego będzie ostateczne ustalenie, czy i w jakim stopniu pomieszczenia kościelnej szkoły przeznaczone były na działalność komercyjną.

Kościelne pieniądze w Hiszpanii – spór rozstrzyga UE
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze