Kraków, 13.11.2016. Publicznoœæ podczas koncertu „ŒDM Jesteœmy razem – Bóg liczy na Ciebie”, 13 bm. w Krakowie. Koncert odby³ siê w ramach cyklu spotkañ dla m³odych po ŒDM. (mr) PAP/Stanis³aw Rozpêdzik ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W Krakowie rozpocz¹³ siê koncert „Bóg liczy na Ciebie”, nawi¹zuj¹cy do ŒDM***

Kraków: powstaje książka – zbiór świadectw o ŚDM 2016

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Świadectwa młodych, organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie mają znaleźć się w publikacji przygotowywanej z okazji pierwszej rocznicy wydarzenia. Udział w projekcie można zgłaszać do końca tygodnia.

„Podczas pracy przy organizacji ŚDM byliśmy świadkami wielu niezapomnianych historii, zarówno tych osobistych, jak i historii osób, które wówczas spotkaliśmy. Wiele z tych historii pozostało dotąd nieznanych, dlatego rok po ŚDM chcemy podzielić się nimi z całą Polską w książce, która będzie zawierała świadectwa i rozmowy dotyczące ŚDM w Krakowie” – mówi Anna Chmura, która w Komitecie Organizacyjnym pełniła funkcję koordynatorki sekcji komunikacji.

„Pragniemy, by ta publikacja stała się trwałym obrazem ŚDM zawartym we wspomnieniach organizatorów i uczestników tego wydarzenia oraz była jednocześnie motywacją dla młodych osób do ciągłego zaangażowania w życie Kościoła” – dodaje.

Agencja TBC z Krakowa, która jest inicjatorem powstania książki, zaprasza do jej współtworzenia poprzez podzielenie się własnym świadectwem i pomoc w zgromadzeniu historii osób z Polski i zagranicy, poznanych przy okazji wielu wydarzeń i spotkań.

Osoby pragnące włączyć się w projekt proszone są o wysłanie zwrotnego maila do 14 maja br., który będzie zawierał propozycję tematu własnego świadectwa, kontakty do osób, o których wiadomo, że przeżyły niezwykłe i poruszające chwile nawrócenia podczas ŚDM, liderów wspólnot, które w sposób szczególny angażowały się w organizację ŚDM z krótkim opisem charakteru grupy i działalności oraz liderów i członków wspólnot powstałych po ŚDM z krótkim opisem działalności grupy. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje i sugestie można przesyłać na adres: komunikacja@krakow2016.com.

Kraków: powstaje książka – zbiór świadectw o ŚDM 2016
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze