Kraków, 20.11.2016. Impreza „Kraków ¿egna Leonarda Cohena” na Rynku G³ównym w Krakowie, 20 bm. Kilka tysiêcy osób wraz z chórem pod batut¹ Stanis³awa Radwana po¿egna³o Leonarda Cohena wspólnym wykonaniem kultowego utworu „Hallelujah”. Na przyby³ych czeka³y teksty utworu w przek³adzie Macieja Zembatego i Macieja Karpiñskiego. Po¿egnanie zosta³o zorganizowane przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, we wspó³pracy z Wydawnictwem Znak. (zuz) PAP/Jacek Bednarczyk

Kraków: pożegnanie Leonarda Cohena

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

20 listopada w Krakowie odbyła się impreza pt. „Kraków żegna Leonarda Cohena”. Na Rynku Głównym Krakowa zebrało się kilka tysięcy osób, które wraz z chórem wspólnie wykonało utwór „Hallejah”. Fot. PAP/JAcek Bednarczyk

Wasze komentarze